Projektet ”Kampsport för fler” går framåt

PARA. Projektet ”Kampsport för fler” har dragit i gång under sommaren och projektet har fokuserat på att ta in information och sätta samman ett underlag för den fortsatta processen. Paraidrott och Kampsportsskolan är i fokus och nu närmar sig nästa del där er förening kan göra skillnad.
(Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån)

9 september 2022  |  Annie Bondefelt

I början på sommaren anställdes Gabriella Ringblom för att driva “Kampsport för fler” med syftet att göra kampsporten mer tillgänglig och hållbar för alla. Fokus ligger på förbundets paraverksamhet och Physical Literacy.

Målsättningen med projektet är att skapa material och utforma en eller flera utbildningar i vad paraidrott kan vara och hur vi kan bli bättre på att inkludera. Målet är också att integrera paraidrott i Kampsportsskolan samt att ta fram ett koncept för en årlig ”Paradag”.

Research och framtagande av underlag

Under sommaren och början av hösten har förbundet hämtat in information, kontaktat föreningar och skickat ut enkäter för att få en tydligare bild hur vi tillsammans kan nå målet. Hur paraverksamheten i förbundet ser ut idag och vilka förbättringar som behövs.

– Det finns en önskan från föreningarna om att vara mer inkluderande i den ordinarie verksamheten. Det är också vår strävan med det material och den utbildning vi just nu utformar, att ge verktyg som gör det enkelt att inkludera. Vi vill även nå de som kanske inte tänker att kampsport skulle fungera tillsammans med deras funktionsvariation, den gruppen är det viktigt att nå. Kampsporten är till för alla, säger Ringblom.

– Utbildningarna som vi tar fram kommer att skapas i ett fysiskt och i ett digitalt format. Vi ska utveckla lekar som alla kan delta i och som kommer ingå i Kampsportsskolan. 

Kampsportsskolan är ett “testa och lära”-koncept där barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet och uppleva kampsportens positiva effekter. Den bygger på Physical Literacy som är ett internationellt allmänt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning.

– Tanken är också att göra ett koncept för en årlig Paradag, en dag för att hylla gemenskap och där vi ska kunna bjuda in nya människor att prova på våra idrotter. En önskan här är att bygga kontaktnät med andra enheter i samhället för att nå fler. Vi vill hjälpa folk att hitta till våra idrotter, vi vill att fler ska vara fysiskt aktiva, ha en god fysisk förmåga och en god självkänsla. Att fler får motivation och känna glädje inför fysisk träning, förklarar Ringblom.

Pilotföreningar sökes

– Materialet ska vara så gott som klart i slutet på denna termin och då kommer vi behöva testköra tillsammans med pilotföreningar, så är er förening intresserad att vara en del av detta och att driva projektet framåt får de gärna kontakta mig.

SB&K:s projektledare Gabriella Ringblom nås på gabriella.utbildning@budo.se

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52