Dopinglistan inför 2023

ANTIDOPING. Dopinglistan talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Listan uppdateras årligen och gäller från 1 januari.
(Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån)

11 oktober 2022  |  Annie Bondefelt

Dopinglistan för 2023 är uppdaterad. Listans innehåll fastställs av World Anti-Doping Agency (WADA) och visar vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. För att en substans eller metod ska finnas på listan behöver minst två av tre kriterier nedan infrias.

• Att den är eller potentiellt är prestationshöjande
• Att den är eller potentiellt kan vara en hälsofara för idrottsutövare
• Att den strider mot idrottens anda (”spirit of sports”)

Dopinglistan är tillgänglig på engelska samt franska på WADA:s hemsida. Översättningen på svenska publicerar Antidoping Sverige kring årsskiftet.

» Dopinglistan 2023
» Antidoping Sverige om dopinglistan 2023

Stöd för idrottsutövare

Röd-gröna listan är ett hjälpmedel för att undvika användande av läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Sökverktyget omfattar endast registrerade läkemedel som går att köpa i Sverige och som är avsedda för människor.
Den som av medicinska skäl måste använda ett dopingklassat läkemedel för att tillåtna alternativ saknas kan behöva söka dispens. Läs mer om kriterierna för att få medicinsk dispens på Antidoping Sveriges hemsida.

Vill du veta mer om SB&K:s antidopingarbete? Klicka in och läs vad som gjordes under årets Antidopingvecka.

 

Text: Sofia Arnbom, Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52