Förbundet tar fram anläggningsguide

SB&K. Projektstöd från Riksidrottsförbundet möjliggör kartläggning av de olika idrotternas lokalbehov. Arbetsgrupp tillsatt för att arbeta fram till årsskiftet.
(Foto: Pavel Koubek/Bildbyrån)

12 oktober 2022  |  Mats Lilja

Den 1 oktober startade ett nytt projekt inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Projektnamnet är ”Guide till framtidens kampsportsanläggning” och syftet är att ta fram en anläggningsguide åt våra idrottsföreningar och underförbund.

Många kampsportsföreningar upplever att de inte är prioriterade i kommunala anläggningar och att det ibland kan vara låg kunskap om budo och kampsport bland tjänstemän och lokalpolitiker.

RF-SISU har tidigare genomfört en utredning om lokalbehov och utvecklingsmöjligheter hos Stockholmsdistriktets kampsportsföreningar. Resultaten från utredningen visar bland annat att en stor andel av regionens kampsportsföreningar bedriver sin verksamhet i bristfälliga lokaler som begränsar föreningarnas verksamhet och deras möjlighet att växa.

För att underlätta för våra idrottsföreningar och underförbund i deras kontakter med exempelvis kommuner och hyresvärdar så vill vi skapa en guide där uppgifter om våra idrotters lokalbehov finns samlade.

Därigenom vill vi också uppfylla två av rekommendationerna som finns med i RF-SISU:s utredning:

  • Att stötta kommunernas och idrottsföreningarnas relation genom att förse kommunerna med kunskap om föreningarnas förutsättningar och behov.
  • Att ta fram ett antal tydliga rekommendationer och goda exempel på hur en bra kampsportsanläggning kan se ut.

En arbetsgrupp är utsedd för att ta fram guiden och arbetet är redan i full gång. Undertecknad är projektledare, efter att jag de senaste två åren har arbetat med kommunikation på Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 

ARBETSGRUPP
Mats Lilja, projektledare och författare
Magnus Ledin, verksamhetsledare SB&K
Ida Brogren, illustratör
Johanna Bjuhr Escalante, Art Director

 

Projektet finansieras av Riksidrottsförbundet genom Projektstöd SF och pågår under tre månaders tid. Den färdiga guiden är tänkt att presenteras innan årsskiftet.

Har ni några frågor eller förslag kring anläggningsguiden så får ni gärna kontakta mig på lilja@budo.se.


Mats Lilja
Projektledare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

På bilden ses MMA-utövaren Pannie Kianzad under ett träningspass i Örebro.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57