IKSU Kampsport känner trygghet i en stor förening

ANLÄGGNINGSGUIDEN. I föreningens egna lokaler på IKSU sport kan kampsportssektionen fortsätta att utveckla sin verksamhet för alla åldrar.
(Illustration: Ida Brogren)

27 februari 2023  |  Mats Lilja

Umeå brukar beskrivas som en stad där ”alla tränar”. Och framför allt gör man det på jätteanläggningen IKSU Sport, som med sina 22 000 kvadratmeter är en av Europas största träningsanläggningar.

1983 byggde föreningen IKSU, IK Studenterna i Umeå, den första sporthallen på Umeå Universitets område. Den anläggningen har med åren sedan byggts ut i flera etapper och erbjuder idag en lång rad olika idrotter och aktiviteter.

De nyare delarna av anläggningen tillhör det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus men IKSU äger och driver alltjämt större delen av byggnaden genom Stiftelsen Universitetshallen. Och IKSU som förening, medlemmar i bland annat Svenska Budo & Kampsportsförbundet, består idag av hela 16 sektioner. En av dem är IKSU Kampsport.

– Att tillhöra IKSU skulle jag säga ger oss en ganska stor ekonomisk trygghet. Speciellt nu under pandemiåren, som ju slog så himla hårt mot just kampsporten. Vi fick bra stöd och även om huvudföreningen hade det tufft ekonomiskt så hade vi en bra dialog och vi var aldrig direkt oroliga över att hamna på gatan. Det gav oss också stora möjligheter att snabbt växla ned och upp verksamheten, säger IKSU Kampsports ordförande Sofie Björklund.

Träning med kampsportssektionen på IKSU sport i Umeå.

Hon är nöjd med hur det fungerar att nyttja en lokal som ägs av samma förening som man tillhör. Totalt är kamphallen, som den kallas, runt 600 m2 stor.

– Det är ju inte IKSU Kampsports egna lokaler men vi hyr ju av oss själva på ett sätt. De tillhör ”stora” IKSU och vi betalar för de timmarna som vi är på mattan. Men det är en intern fakturering som sker eftersom vi är en del av samma förening. Så har vi ganska förmånlig hallhyra, berättar hon.

Sofie Björklund har själv sin bakgrund inom judo och tillsammans med framför allt jujutsu och BJJ utgör idrotterna kärnan i IKSU Kampsport. Föreningens filosofi är att låta de yngre medlemmarna utöva flera olika kamparter.

– Inom barnverksamheten tränar våra barn alla våra sporter för att ge en mixad introduktion till kampsporten och en bred kampsportsgrund att stå på. Sporterna har så pass mycket gemensamt att vi tycker att det går jättebra för barnen att träna alla samtidigt. Vi strävar hela tiden mot att ha ledare på mattan som representerar de olika sporterna. När de sedan kommer upp mot ungdomsnivå är det mer utkristalliserat mellan exempelvis judopass och jujutsupass.

Föreningen har sin verksamhet i en lokal med två separata mattor, redskap och flera förråd som man förfogar över. Det gör att ledarna och utövarna inte behöver ta någonting annat än sin egen utrustning till träningspassen.

Lokalen kan också delas av med hjälp av en vikvägg mellan de två mattorna på 200 m2 respektive 150 m2. Det ger i praktiken två lokaler, som kan användas samtidigt av olika träningsgrupper.

– Tack vare vikväggen så kan vi bedriva parallella träningar, vilket vi gör ganska ofta. Framför allt för barnen är det i princip alltid två olika pass i gång samtidigt. För vissa vuxenpass är det också två grupper, exempelvis judo i ena hallen och BJJ i den andra, säger Sofie Björklund.

Sofie Björklund, ordförande för IKSU Kampsport.

Kampsport är idag den största sektionsföreningen inom IKSU sett till antalet medlemmar (cirka 360). Man har också föreningens största barnverksamhet.

Med sin permanenta hemvist i rymliga lokaler ger det goda möjligheter till att fortsätta att utveckla sin förening och möta det stora allmänintresset. Och tack vare god ekonomi kan allt fler ledare arvoderas på deltid och satsningar på både ungdomsidrotten och vuxenidrotten genomföras.

– Vi har idag ett kösystem, där man får anmäla sitt intresse för att man har ett barn som vill börja med kampsport. Till 2023 ska vi bland annat göra en riktad satsning mot träning för äldre och vi jobbar även mycket med jämställdhet för att få in ännu fler flickor och kvinnor i verksamheten, berättar ordföranden Sofie Björklund.

Artikeln har tidigare publicerats i Svenska Budo & Kampsportsförbundets Anläggningsguide. Mer information finns här.

Text och foto: Mats Lilja

51
43
52