Bild: Antidoping Sverige

Dopinglistan 2023 på svenska

ANTIDOPING. Dopinglistan talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Nu finns nästa års lista även på svenska.
(Foto: Antidoping Sverige)

10 december 2022  |  Kansliet

Listans innehåll fastställs av World Anti-Doping Agency (WADA) och uppdateras årligen. Som uppmärksammats tidigare har dopinglistan för 2023 varit tillgänglig på engelska samt franska sedan oktober. Antidoping Sverige har nu publicerat en översättning på svenska.

Läs mer på antidoping.se
» Nya dopinglistan 2023 översatt till svenska

47
41
42