Produktiv konferens på Bosön

SB&K. Under helgen hölls årets första förbundskonferens på Bosön. Deltagare från både underförbund, distrikt och SB&K:s styrelse fanns på plats för att fortsätta förbundets utvecklingsarbete.

6 mars 2023  |  Annie Bondefelt

Årets första förbundskonferens på Bosön i Stockholm blev produktiv. Utifrån den föregående konferensen där vision och värdegrund diskuterades stod nu på agendan att arbeta vidare med en nulägesrapport utifrån den färdigställda versionen. Deltagare från både underförbund, distrikt och SB&K:s styrelse fick tillsammans i grupper diskutera åtta olika fokusområden. Analysera var vi står idag och även börja snegla på var förbundet vill och hur vi kan nå dit tillsammans. Fokusområden som det skedde en dialog kring var inkludering/jämställdhet, träning/tävling, administration, föreningsutveckling, ekonomi, strategisk organisation, marknadsutveckling och bildning/utbildning.

Under söndagen inleddes även ett arbete kring en framtida uppförandekod, ett arbete som precis som ovan kommer att fortsätta under året.

SB&K:s nästa förbundskonferens beräknas arrangeras någon gång under hösten.

Text: Annie Bondefelt

 

51
43
52