ADV23: Dags för årets temavecka om antidoping

ANTIDOPINGVECKAN. Den här veckan ligger fokus på antidopingarbetet inom förbundet. Genom intervjuer, fakta och tips på utbildningsinsatser vill vi informera, påminna och uppmuntra till diskussion och dialog i ämnet.
(Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån)

3 juli 2023  |  Sofia Arnbom

Den kommande veckan (3-7 juli) genomförs Antidopingveckan 2023 i förbundets kanaler. Det blir femte året som SB&K genomför en temavecka inriktad på antidopingarbete.

Likt förra året har vi valt att arrangera den under sommaren då mästerskapsbevakningen inte är lika intensiv. Fokus till årets vecka har varit att ta fram material som såväl aktiv som förening, distrikt och underförbund kan använda för att uppmärksamma frågor kopplade till arbetet mot doping året runt.

Under veckan kommer ni även att få stifta bekantskap med vår nyvalda ordförande i förbundets medicinska kommitté, få tips på kompetensutveckling samt aktuell statistik och information.

Specialidrottsförbund ska enligt Riksidrottsförbundets stadgar ”aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet” (11 kap, §4, punkt 5).

Att informera om antidopingarbetet är därför ett av förbundets åtta effektmål enligt SB&K:s förbundsutvecklingsplan och årets förbundsstämma fastslog verksamhetsplan för 2023 i vilken antidopingveckan lyfts fram som en viktig kommunikativ insats.

För att nå ut till förbundets drygt 800 föreningar och snart 57 000 medlemmar behöver vi nu göra det jobbet tillsammans. Var med och sprid information och inspiration i din omgivning, din insats är viktig. Våga vara en riktig vinnare – ta kontrollen.

Har ni frågor kring Antidopingveckan eller antidopingarbetet i stort så kan ni kontakta oss på arnbom@budokampsport.se.

Välkomna till ADV23!


Annie Bondefelt, Sofia Arnbom
Projektansvariga för Antidopingveckan
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52