Fredrik Gundmark: En prövande tid

SB&K. Stort arbete bakom Riksidrottsstyrelsens beslut att se över processen kring elitidrottsstödet.
– En stark idrottsrörelse som tillsammans kan påverka, säger Fredrik Gundmark till budokampsport.se
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

31 januari 2024  |  Annie Carriage

Förra vecka tog Riksidrottsstyrelsen beslutet att se över processen kring elitidrottsstödet efter massiv kritik från flera specialidrottsförbund, däribland SB&K. Elitstödet för 2024 kommer bli oförändrad medan processen med riktlinjer och kriterier för 2025 och framåt kommer ses över.

– Det har varit en prövande tid för svensk idrottsrörelse. Splittringen var ett faktum efter Riksidrottsstyrelsens tidigare beslut kring elitstödet. Men tillsammans lyckades vi visa på hur beslutet i praktiken kunde dela upp vår idrottsfamilj i två läger, ett A- och ett B-lag. Genom att justera och ställa sig bakom den motion som SB&K med flera andra specialförbund tagit fram lyckades RF till slut att förhindra en potentiell kris, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se.

Vad är förhoppningarna på arbetet som ligger framför Riksidrottsstyrelsen och RF?

– Nu börjar arbetet för alla inblandade att ta fram nya kriterier och riktlinjer för det fortsatta arbetet med elitidrottsstöd och vi hoppas att det kommer utmynna i en mer demokratisk och transparent process.

Vad tar du med dig från arbetet med att ta fram den här motionen som drev igenom beslutet att titta över processen igen?

– Trots en tuff tid så går vi vidare med detta i minnet – att vi är en stark idrottsrörelse som tillsammans kan påverka, säger Fredrik Gundmark.

 

Text: Annie Carriage

 

 

 

0
0
0