Preliminär röstlängd inför SB&K:s årsmöte 2024

ÅRSMÖTE. Svenska Budo & Kampsportsförbundet genomför sitt årsmöte lördag den 20 april på World Trade Center i Stockholm. Föreningar som är upptagna i röstlängden har möjlighet att representeras av ombud med rösträtt på stämman.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

13 februari 2024  |  Annie Carriage

Röstlängd
Anger antalet röster som en förening har på stämman. I röstlängden upptas de föreningar som enligt stadgarna fullgjort sina åtaganden för att erhålla rösträtt. I korthet innebär det att föreningen ska ha rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlemsavgiften till SB&K senast den 31 januari 2024.

Preliminärt består röstlängden av 519 idrottsföreningar som representerar 40 015 medlemmar. Antalet röster uppgår till 700. Förbundet hade den 31 januari totalt 817 medlemsföreningar.

» Preliminär röstlängd 2024

Saknas er förening?
Om er förening har rapporterat samt betalat i tid men saknas i röstlängden, var god meddela info@budo.se så snart som möjligt så följer vi upp det. Var noga med att uppge föreningens fullständiga namn, SB&K-nummer samt datum då fakturan betalades.

Kallelse
Kallelse kommer att publiceras senast 30 dagar innan stämman. I kallelsen kommer det framgå hur föreningen anmäler ombud med rösträtt inför stämman.

För information kring årsmöten
Se Förbund › Årsmöten.

1
5
4