Medlemskap i internationella förbund

Som en del av SB&K:s tränings- och tävlingsverksamhet så är förbundet medlem i ett flertal internationella idrottsspecifika organisationer och förbund.

0
0
0