Medlemskap i internationella förbund

Som en del av SB&K:s tränings- och tävlingsverksamhet så är förbundet medlem i ett flertal internationella idrottsspecifika organisationer och förbund.

Listan består av de internationella förbund som underförbunden själva har anmält till SB&K att de är medlemmar i. Kontakta info@budokampsport.se för uppdateringar av sammanställningen.

0
0
0