Lägg till idrott

Här nedan finns en steg-för-steg-guide för hur ni som förening gör om ni vill ansluta er till ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter.

Steg 1 – Håll ett styrelse- eller årsmöte

Genomför ett styrelse- eller årsmöte där ni beslutar om att ansluta till aktuell idrott. I ansökan till oss behöver ni nämligen skicka in protokollet från det möte där det beslutet togs. Kom ihåg att protokollet behöver skrivas under.

Steg 2 – Utse huvudinstruktör

Ni behöver med ansökan skicka in uppgifter om en godkänd eller godtagbar instruktör inom er förening. Det är vanligtvis den person som är huvudinstruktör eller huvudtränare inom den aktuella idrotten. Underlaget kan vara i form av intyg från relevant utbildning eller en kortare beskrivning i text.

Det är senare underförbundet med ansvar för respektive idrott hos oss som beslutar om instruktören är godkänd eller inte.

Steg 3 – Skicka in ansökan

När protokoll med beslut om ansökan av medlemskap samt information om instruktör finns kan ni skicka in er ansökan med dessa bilagor. Ansökan gör ni via nedanstående blankett. En ansökan per idrott.

» Inträdesansökan (ifyllningsbar)

För en smidigare och därmed snabbare hantering rekommenderas att bifoga dokumenten som en sammanhängande pdf-fil i mejlet.

När ni skickat in er ansökan kan ni luta er tillbaka och invänta återkoppling från oss. Ett tips är att hålla koll på den mejladress ni angav för den som är ansvarig för er ansökan, det är till den adressen vi återkopplar.

Steg 4 – Ansökan handläggs

När vi på förbundet mottagit er ansökan går vi igenom de bilagor och uppgifter som ni lämnat i er ansökan. Om det finns några frågetecken eller delar som behöver kompletteras återkommer vi till er.

När en ansökan är komplett skickar vi den vidare till det eller de underförbund som er förening önskar tillhöra, för att de ska godkänna er ansökan.

Underförbunden har en handläggningstid på upp till fyra veckor. Hur långt tid en handläggning tar beror dels på om ni behöver komplettera något i er ansökan, dels på hur många ansökningar vi har att handlägga samtidigt. Vår förhoppning är dock att en ansökan som är komplett ska handläggas och godkännas inom 6 veckor.

Steg 5 – Betala medlemsavgifterna

Vi meddelar er så snart underförbundet har godkänt er ansökan.

Efter det får ni rapportera föreningens medlemsantal samt betala underförbundets/ens medlemsavgifter. Här hittar ni information om de olika medlemsavgifterna.

Observera att betalning av medlemsavgifter för redan anslutna idrotter måste vara registrerad innan ytterligare idrott kan anslutas till föreningen. 

Steg 6 – Anslutning klar!

När betalningen av medlemsavgifterna är synlig hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet aktiveras föreningens anslutning till idrotten.

2
8
10