Medlemsavgifter

Allmänt

Årsavgiften till SB&K består av två delar per medlem:

  • Årsavgift till anslutet underförbund (UF).
  • Försäkringskostnad på 29 kronor.

Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i.

Medlemsavgift betalas vid anslutning och därefter senast 31 januari varje år. Avgiften betalas till SB&K men tillfaller underförbund respektive distrikt. Medlemsavgifterna möjliggör för distrikt och underförbund att verka för och utveckla idrotten i enlighet med respektive organisations mål.

Föreningen skapar sin egen medlemsfaktura via medlemsrapporten.

Årsavgift till UF 2024

Underförbunden bestämmer själva nivån på medlemsavgifterna vid varje årsmöte. 

Summorna nedan är inklusive försäkringskostnaden.

UNDERFÖRBUND TOTALT PER MEDLEM
Aikido 108 kr
Allstyle 108 kr
Armsport 108 kr
BJJ 89 kr
Bujinkan 129 kr
Capoeira 118 kr
Fullkontaktskarate 79 kr
HEMA 108 kr
Jujutsu 89 kr
Kampidrott 108 kr
Kempo 108 kr
Kendo 179 kr
Kickboxning 129 kr
Kung Fu & Wushu 119 kr
MMA 129 kr
Muaythai 119 kr
Shorinji Kempo 110 kr
Submission Wrestling 84 kr
Taido 150 kr

Årsavgift till distrikten 2024

De sju specialidrottsdistrikten (SDF) inom SB&K bestämmer själva sina medlemsavgifter. Deras kontaktuppgifter och verksamhetsområden finns här.

DISTRIKT AVGIFT
Distrikt Övre Norr
Distrikt Nedre Norr 500 kr/förening
Distrikt Stockholm 800 kr/förening
Distrikt Mellan
Distrikt Väst 800 kr/förening
+ 10 kr/medlem
Distrikt Öst 500 kr/förening
Distrikt Skåne 500 kr/förening

 

Räkneexempel

Nedan finns ett räkneexempel på hur man i förväg kan räkna ut vad man som förening ska betala i medlemsavgift.

Kampsporten IF
Föreningen tillhör Distrikt Öst och är ansluten till Aikidoförbundet samt MMA-förbundet. 

Tio medlemmar i föreningen utövar aikido och fem utövar MMA. 

Medlemsavgiften beräknas då så här: 

MEDLEMSKAP AVGIFT ANTAL SUMMA
Aikidoförbundet 108 kr 10 1 080 kr
MMA-förbundet 129 kr 5 645 kr
Distrikt Öst 500 kr 1 500 kr
      2 225 kr

 

Totalt ska alltså 2 225 kronor betalas in till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, som sedan fördelar pengarna vidare.

1
5
4