Idrotter

Kendo

Kendo är en japansk kampsport som ursprungligen kallades kenjutsu, svärdsteknik. Den utvecklades av samurajer, främst under inbördeskrigen i Japan på 1500-talet.

Illustration: Ida Brogren

Kenjutsu utövades i början mest som kata (form) med träsvärd. Senare blev det shinai, ett svärd av bambu, och skyddsrustning för träningsändamål. I Japan finns flera miljoner utövare av kendo, från cirka 5 upp till 95 års ålder. På det japanska gymnasiet väljer man mellan judo och kendo inom ramen för idrottsämnet.

1970 bildades Internationella Kendofederationen, som idag består av 41 nationer. Vart tredje år hålls VM, och EM är det alla andra år.

Kendoträning kan upplevas som hård och fysiskt krävande, men finns det någon annan idrott där det förekommer att 80-åringar vinner över vältränade 25-åringar, utan större svårighet?

Kendo ser ut att framför allt kräva god fysik, men med åren upptäcker man att det snarare är erfarenhet och djup mental träning som är det avgörande. Där är det zenbuddhismen som har påverkat många gamla mästare.

Till Svenska Kendoförbundet