Idrotter

Krav maga

Ett enkelt men effektivt självförsvarssystem som vem som helst ska kunna lära sig är krav magas koncept.

Illustration: Ida Brogren

Krav maga utvecklades för den israeliska armén. Tanken var att skapa ett så effektivt system för självförsvar som möjligt som byggde på naturliga rörelser och reflexer. Mycket fokus läggs på att arbetas fram ett rationell och effektivt agerande vid olika hot och angrepp och därigenom skapa kontroll på situationen. Krav Magas tekniker är utformade att fungera i alla miljöer från öppna ytor eller i trånga utrymmen, de skall fungera mot en eller flera motståndare med eller utan vapen. Teknikerna måste fungera även när styrka och viktklass skiljer sig eller försvarare och angripare bär vanliga kläder.

Inom krav maga tränar man med flera olika metoder alltifrån det som de flesta känner igen från ett vanligt svettigt kampsportspass i träningslokalen till simuleringar och scenarioträning i verkliga miljöer. Det finns inga tävlingar i krav maga.

Från att ha varit ett militärt närstridssystem har krav maga utvecklat tre grenar; en militär, en polisiär och en civil. Det är den civila grenen som är medlem i förbundet. Grunden är densamma i alla tre, men grenarna verkar helt oberoende av varandra mot sina respektive målgruppers skiftande behov och krav. Strävan inom krav maga är att ständigt anpassa träningen och teknikerna efter omvärlden och de hot som förekommer för där.

Krav maga ingår i underförbundet Svenska Kampidrottsförbundet.

Till Svenska Kampidrottsförbundet