Kyokushin

Kyokushin har djupa rötter i karate, men är sedan 2010 en egen idrott under SB&K. Har också ett eget underförbund.
Mer information finns att få på förbundets hemsida.

Foto: Jonathan Broberg

Foto: Jonathan Broberg

0
0
0