15

jan

Motionera till SB&K:s årsmöte – sista dagen att skicka in förslag

Förslag till ärenden att behandlas vid SB&K:s årsmöte (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till SB&K, underförbunds styrelse samt distriktsförbunds styrelse. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 15 januari.

Mer om vad en motion är och hur den skrivs finns att läsa i artikeln Så skriver man en motion.

 

Information

Datum: 2023-01-15 till 15/01/2023