Börje Marklund, armbrytning, grand master VM

27 mars 2019  |  Annie Bondefelt

47
38
39