Jörgen Karlsson, armbrytning, grand master VM, höger arm

27 mars 2019  |  Annie Bondefelt

47
38
39