Höstens tänarutbildningar

22 juni 2017  |  Sofia Arnbom

Datum och platser för höstens tränarutbildningar är på gång. Hittills bekräftade utbildningstillfällen finns nedan samt på utbildningssidan. Där publiceras även anmälningslänkar så snart det är möjligt. Sista anmälan kommer att vara ca en månad innan respektive utbildningstillfälle. Observera att när två utbildningar, till exempel Steg 1 och Steg 2, arrangeras parallellt går det bara att delta i en av utbildningarna per tillfälle.

Bekräftade tränarutbildningar:
Steg 1, 2-3 september Bosön, Stockholm
Steg 2, 2-3 september Bosön, Stockholm
Steg 1, 16-17 september Linköping
Steg 2, 18-19 november Linköping

Ps. Det finns redan fler datum bekräftade –> Förbund –> Utbildning

30
19
32