MotoriQ sprider kunskap över idrottsgränser

18 oktober 2018  |  Annie Bondefelt

Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildnings- och utvecklingssatsning MotoriQ fortsätter, ett koncept vars syfte är att fostra motiverande och självsäkra unga som har ett inneboende intresse för fysisk aktivitet. SB&K har arbetat intensivt för att sprida Physical Literacy och höja medvetenheten och kunskapsnivån inom den svenska idrottsrörelsen och ett samarbete med Svenska Ishockeyförbundet är nu igång.

– Vi vill sprida MotoriQ till fler organisationer både inom och utanför idrottsrörelsen för att inspirera dessa till att utveckla och främja barns fysiska vardag. SB&K vill vara aktiva och leda utvecklingen av svensk idrott, säger SB&K:s utbildningskonsulent Magnus Ledin.

Utbildningsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet, John Lind, berättar om hur deras intresse för MotoriQ började.
– Vi sökte pengar i Framåtfonden för att göra en insats för ökad Rörelseförståelse. Projektet ska i slutändan leda till att fler barn, och förhoppningsvis vuxna, fortsätter att idrotta och röra på sig. De ska genom ökad rörelseförståelse känna sig mer kompetenta, få ökad motivation och därigenom viljan att delta, berättar John Lind.

En av projektledarna för MotoriQ, Pilo Stylin, var den som Svenska Ishockeyförbundet valde att vända sig till när deras projekt för ökad rörelseförståelse började ta form.
– Jag har genom åren stött på Pilo och Budo & Kampsport vid ett antal tillfällen, bland annat på utbildningar inom Physical Literacy. Min uppfattning är att Pilo är en av de som ligger längst fram i sitt tänk, samt att de övergripande tankarna inom Physical Literacy ligger nära er ordinarie verksamhet. För oss var det därför självklart att kontakta Pilo inom ramen för vårt projekt i vår strävan att göra skillnad för så många som möjligt. Att vi kan samarbeta över idrottsgränserna känns extra roligt i ett projekt som detta, säger John Lind.

Satsningen är redan igång och kommer att fördjupas under november månad.
– Vi tar fram ett utbildningsmaterial med övningar tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och vi kommer genomföra en utbildning för deras ishockeykonsulenter samt några pilotföreningar i november, säger Magnus Ledin.

Läs mer om MotoriQ här.

Om du har intresserad av att veta mer om hur MotoriQ kan hjälpa er med utbildning eller utveckling kontakta nedan.

Pilo Stylin, projektledare
pilo@budo.se
070-714 43 64

Magnus Ledin, projektledare
ledin@budo.se
08-705 15 73

Text: Annie Bondefelt
Foto: Svenska Budo & Kampsportsförbundet

13
8
18