Digitalt material för kamplek i skola och föreningar

MOTORIQ. För att öka skolans förståelse för kamplek och kampsport i skolan tog förbundet fram digitalt inspirationsmaterial.
– Vi har fått ett väldigt positivt mottagande både från våra distrikt och skolan, säger SB&K:s idrottskonsulent Pilo Stylin till budokampsport.se
(Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån)

17 augusti 2023  |  Annie Bondefelt

Under våren lanserades SB&K:s ”testa och lära”-material, en samling filmer baserat på kamplek. I skolan förbjuds ofta riskfyllda lekar trots forskningens dokumenterande att det har en positiv betydelse för barns utveckling. För att öka skolans förståelse för kamplek och kampsport i skolan tog förbundet fram filmerna som passar en bred målgrupp av barn i skolåldern.

Aktiviteterna i ”Kamplek i skolan” är framtagna utifrån en fysisk litteracitet-modell där syftet är att skapa förutsättningar för att varje individ ska vilja och kunna delta i olika former av fysisk aktivitet. Metoden går ut på att positiva utmaningar utvecklar rörelsekomptens, självförtroende och motivation till rörelse.

– Mycket tid och resurser har använts till våra utbildningsfilmer, som vi är väldigt nöjda och stolta över. Filmerna kopplar ihop fysisk litteracitet med något idrottsspecifikt, filmer som kan användas både i skolan, efter skolan-aktiviteter och i våra föreningar. Vi har fått ett väldigt positivt mottagande både från våra distrikt och skolan, säger SB&K:s idrottskonsulent Pilo Stylin till budokampsport.se

Här kan du ta del av det digitala materialet som är framtaget.

Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån

 

Text: Annie Bondefelt

51
43
52