Introduktionsutbildning i MotoriQ genomfördes under helgen

1 november 2018  |  Annie Bondefelt

Under helgen anordnades en introduktionsutbildning i MotoriQ på Bosön, under helgen fanns det även möjligheten att gå en fortsättningskurs för att själv bli en av de utbildare som åker runt och besöker Svenska Budo & Kampsportsförbundets föreningar.

En likadan kurs hölls även i Luleå under helgen.

För kontinuerlig info om utbildningar besök vår MotoriQ-sida eller Facebookgrupp MotorQ – Physical literacy.

Text & foto: Annie Bondefelt

13
8
18