425 000 kronor ska få fler barn att upptäcka kampsporten

Svenska Budo & Kampsportsförbundet kombinerar olika grenar från kampsporten i den tränarledda klassen MotoriQ. De vill med konceptet sänka tröskeln till att börja träna kampsport och öka barns rörelseförståelse. MotoriQ är ett av åtta projekt som nu beviljas stöd från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel.
– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande.

4 april 2019  |  Jonathan Broberg

Det är rörelseförståelse som Svenska Budo & Kampsportsförbundet vill fortsätta utveckla med projektet MotoriQ. Klassen kombinerar grunder från förbundets olika idrotter med övningar och aktiviteter som utformas efter metoden Physical Literacy – ett forskningsområde som ger kunskap om rörelse, motivation och glädje inför fysisk aktivitet.
– Det är viktigt att barn och vuxna får möjlighet att uppleva glädjefylld aktivitet som leder till ett livslångt intresse att vara fysiskt aktiv. Mycket träning engagerar för stunden, men skapar inte långsiktiga effekter. Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu utveckla ett träningsprogram som bygger på modeller likt rörelseförståelse som har ett långsiktigt mål, säger Pilo Stylin, projektledare för barn och ungdomsutveckling på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har sedan 2016 drivit projektet MotoriQ, vilket initialt kvalitetssäkrade barn- och ungdomsverksamheten. Med hjälp av Framåtfonden kan projektet nu utvecklats och två klasser kommer inledningsvis introduceras till fem utvalda pilotföreningar runt om i landet.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.
– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.

Följande förbund får vid denna utbetalning dela på 3 260 000 kronor:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor

Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Svenska Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor

Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Pigg och glad, 430 000 kronor

Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Svenska Simförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor

Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Svenska Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor

Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och därmed inspireras till mer fysisk aktivitet.

Svenska Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor

Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Svenska Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor

Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Svenska Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor

Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

För mer information, kontakta:

Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel
070-24 53 116, johan.soderkvist@svenskaspel.se

Om Framåtfonden

Framåtfonden ger varje år en möjlighet för samtliga specialidrottsförbund att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Specialidrottsförbund som beviljats medel ur Framåtfonden denna gång är Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Svenska Bilsportförbundet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet. Mer info finns på https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

Foto: Svenska Spel

 

En kommentar

0
0
0