Certifieringskurs MMA

Svenska MMA-förbundets certifieringskurs syftar till att skapa en grundläggande förståelse för MMA och fysisk träning för att kunna hålla klasser på ett säkert och inspirerande sätt. Aktuellt utbildningstillfälle i samband med Kampsportsfestivalen.

5 oktober 2019  |  Sofia Arnbom

Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K:s) stadgar kräver att förening som vill ansluta till någon av SB&K:s idrotter ska presentera en godtagbar instruktör. Det är respektive underförbund som ansvarar för krav på godtagbar instruktör.

En förening som är verksam inom MMA och vill ansluta till underförbundet Svenska MMA-förbundet (SMMAF) ska i anslutning till ansökan om medlemskap presentera en instruktör som har ett utbildningsbevis från SMMAF:s certifieringskurs.

Utbildningstillfälle
Den 6-8 december arrangerar SMAAF en certifieringskurs i anslutning till Kampsportsfestivalen på Stockholmsmässan. Kursen innehåller MMA-specifika tekniker (slag, spark, knä, kast och lås) och kombinationer – stående, i clinch, på marken och mot burvägg.

Deltagare ska vara lägst 18 år och utövat kampsport kontinuerligt under minst två år.  Efter utbildningen ska deltagarna tillgodogjort sig stärkt kunskap om de vanligaste teknikerna inom MMA samt ha förmåga att leda grupp och individ i MMA-träning.

För mer information, anmälan och frågor om utbildningen:
»» Information & anmälan


Bild: SMMAF
Text: Sofia Arnbom

1
1
2