MotoriQ föreläser för Street Games

I helgen besökte MotoriQ Göteborg för att hålla en föreläsning för ledarna i projektet Street Games. Ett projekt som jobbar för att främja alla barn och ungdomars rätt till rörelse och därmed utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt.

18 december 2019  |  Annie Bondefelt

MotoriQ var på plats i Göstahallen för att hålla en utbildning och försökte förklara hur Physical literacy kan användas i Street Games regelbundna aktiviteter. Över 100 ledare fanns på plats för att ta del av utbildningen och engagemanget var stor i både den teoretiska liksom den praktiska delen av dagen.

De unga ledarna i Street Games gör ett oerhört värdefullt jobb. Genom denna utbildning vill vi ge ledarna nya metoder kring hur de kan leda sina aktiviteter och utveckla sina ledaregenskaper, säger föreläsaren Pilo Stylin till budokampsport.se

*Street Games startades i Angered 2015 med syfte att öka den fysiska aktiviteten bland unga och stärka de idrottsföreningar i närområdet där föreningsaktiviteten var låg. Tanken är att Street Games ska verka i hela Göteborg och ska vara till för så många som möjligt. Läs mer om projektet här.

0
0
0