Deadline närmar sig inför årsmötet

SB&K | Den 27 mars 2021 klockan 10:00 håller Svenska Budo & Kampsportsförbundet sitt digitala årsmöte (Förbundsstämman). För den som vill påverka med nomineringar och motioner är 15 januari sista datum.

5 januari 2021  |  Mats Lilja

Här kommer en liten påminnelse om det vi tidigare har informerat om.

Nomineringar

Ur den nuvarande styrelsen kandiderar alla utom en för omval. Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd.

Sista datum: 15 januari.
» Mer information


Motioner

En motion är ett förslag på ett ärende som man önskar att förbundsstämman behandlar. Det kan till exempel handla om förslag till en ändring av stadgarna eller inval av en idrott. Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har rätt att lämna ett eller flera förslag till förbundsstämman.

Sista datum: 15 januari.
» Mer information


Rösträtt på stämman

Varje år ska SB&K:s medlemsföreningar rapportera in antalet medlemmar per idrott och betala årets medlemsavgift. För rösträtt på förbundsstämman ska föreningens medlemsrapportering samt betalning vara SB&K tillhanda.

Sista datum: 31 januari.
» Mer information

Text: Mats Lilja
Foto: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52