Handlingar till Förbundsstämman 2021

SB&K | Förbundets årsmöte genomförs digitalt den 27 mars. Handlingarna till stämman är nu publicerade.

12 mars 2021  |  Mats Lilja

Förbundsstämman genomförs den 27 mars klockan 10:00. Röstberättigade föreningar och åhörare som anmält sig i tid enligt kallelsen kan följa mötet via Easymeet Online. Fysiskt arrangeras det från Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli i Stockholm.

Till och med den 24 mars kan man också anmäla sig till publikplats. Detta är för dem som inte är ombud för sin förening men som vill ta del av mötet.

Under stämman ska verksamhetsåret 2020 rapporteras och beslut tas inför framtiden. En proposition (förslag från styrelsen) och noll motioner (förslag från medlemmar) finns på dagordningen.

Därutöver ska det beslutas om bland annat fastställande av årets budget och verksamhetsplan samt medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

» Kallelse
» Anmälan till publikplats
» Registrering av ombud

» Handlingar till förbundsstämman

SB&K:s årsmöte är det sista inom förbundet. Inför stämman ska samtliga sju distrikt och 18 underförbund ha hållit sina respektive årsmöten. Mer information om dessa finns publicerat under Förbund > Årsmöten.

Text: Mats Lilja/Sofia Arnbom
Foto: Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

5
13
16