SB&K Logotype

Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling från 1 juli

SB&K | Träning är viktigt för folkhälsan och smittläget är nu sådant att nyttan med träning vida överstiger risken att smittas, under förutsättning att träning bedrivs på ett smittsäkert sätt. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats.

1 juli 2021  |  Sofia Arnbom

Från och med 1 juli 2021 finns inte några allmänna råd specifikt för idrottsutövning eller riktade särskilt till idrottsföreningar. Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset.

Lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset kan vara olika för olika idrottsverksamheter. Det kan handla om hantering av gemensam utrustning, men också om övning eller träningsupplägg som bör anpassas eller helt undvikas för att minimera risk för spridning av smitta samtidigt som träningsverksamheten kan fortsätta.

De nya riktlinjerna för träning finns här.

De nya riktlinjerna för tävling finns här.

Riktlinjerna är även publicerade längst upp i vår samlingsartikel Coronaviruset − Nuläge och samlad information.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
» Nationella allmänna råd och rekommendationer…

» Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida:
» Coronaviruset och idrottsrörelsen


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

2 kommentarer

  1. […] Nya riktlinjer för träning och tävling! Från och med 1 juli har gäller inga särskilda riktlinjer, då hälsa och träning nu menas vara viktigare för folkhälsan än risken att smittas av Covid-19. Idrottsföreningar ska fortsätta vidta åtgärder för att folk ska kunna träna säkert, men riktlinjerna öppnar upp för mer träning och mer tävling, förutsatt att det hålls smittsäkert! Läs mer på Budokampsport.se […]

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4