Möjligt att söka Återstartsstöd för idrottsföreningar

Nu öppnar vi upp möjligheten till att ansöka om projektstöd på upp till 50 000 kronor per förening.

9 september 2021  |  Magnus Ledin

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har blivit tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Av dessa kommer drygt 2 miljoner kronor gå till underförbund, 544 000 kronor avsättas för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kommer kunna sökas av IF genom Återstartsstöd IF. En separat artikel om detta publicerades igår.

Här kommer information om hur ni ansöker om stödpengar till er idrottsförening (IF) inom SB&K.

 

Syfte och mål med Återstartsstöd IF

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av föreningarnas verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

 

Ansökan Återstartsstöd IF

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Återstartsstöd IF ska ni välja Återstartsstöd IF 2021/2022.

Vi hanterar ansökningarna löpande. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när stödet beviljas.

En förening kan beviljas återstartsstöd på max 50 000 kronor. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

För att kunna få ett Återstartsstöd IF måste föreningen:

 • Vara medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto.
 • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida.

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före augusti 2022.

 

Insatser man kan ansöka om

 • Rekrytera aktiva och ledare
  Om ni som förening har tappat aktiva och/eller ledare så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rekryteringskampanj.
 • Planera för framtiden
  Om ni som förening har ett behov av att ta ut en ny framtida inriktning utifrån den nya situationen som pandemin skapat så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för detta. Det kan handla om att samla styrelsen och/eller andra grupper i föreningen för att göra detta.
 • Motivera tränare och ledare
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser gentemot era tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta. Det kan handla om insatser som att ge någon person uppdraget att utveckla och coacha tränare i föreningen eller anordna regelbundna tränar- och ledarträffar.
 • Motivera aktiva
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser för att motivera era aktiva så att de fortsätter kan ni söka ekonomiskt stöd för det. Det kan handla om att arrangera läger eller tävlingar för era egna medlemmar.
 • Andra idéer i syfte att återstarta föreningens verksamhet
  Om ni som förening har andra akuta behov än ovan nämnda, ta kontakt med mig på ledin@budo.se så gör vi en bedömning från fall till fall.

 


Magnus Ledin
Verksamhetsledare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Bildbyrån

4 kommentarer

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57