Nyheter

Anslutning av förening till ny idrott

SB&K | En förening som är medlem i SB&K och önskar ansluta ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter måste ansöka om anslutning.

Här nedanför beskrivs hur processen går till.

Ansökan

Sker via blanketten Ny idrott i förening. En blankett fylls i per ny idrott.

» Inträdesansökan
» Inträdesansökan (ifyllningsbar)

Bilagor som ska bifogas ansökan

  • Kopia på påskrivet protokoll som visar att idrotten ska bedrivas inom föreningen. Protokoll kan vara från styrelsemöte eller årsmöte.
  • Dokument eller annat underlag som klargör instruktörens kompetens i den aktuella idrotten. Det kan vara i form av faktiska intyg alternativt en kortare beskrivning i text.

Ansökningsprocess

  • Föreningen skickar blankett tillsammans med efterfrågade bilagor till SB&K. När ansökningsdokumentationen är komplett ska aktuellt underförbund yttra sig om ansvarig instruktör utifrån inskickat underlag. Underförbundet har enligt stadgarna upp till fyra veckor på sig.
  • Om föreningen uppfyller kraven för att anslutas skickas en länk för rapportering av antalet medlemmar och genom rapporteringen skapas en faktura på medlemsavgifterna.
  • När föreningen har betalat och betalningen är synlig hos SB&K ansluts föreningen till den nya idrotten.
  • Observera att föreningen måste betala medlemsavgifter för redan anslutna idrotter innan rapporteringslänk för ny idrott kan skickas.

Ansök i god tid

Det är periodvis många olika ansökningar under handläggning så tänk på att vara ute i god tid. Handläggning av en komplett ansökan tar mindre tid än en som behöver kompletteras, så försök att få med all dokumentation från början.

För en smidigare och förhoppningsvis snabbare hantering rekommenderas att skicka dokumenten per mejl som en sammanhängande pdf-fil.

Läs mer

För ytterligare information om exempelvis medlemskap, utträde och namnbyte besök Ansökningar › Medlemskap.

Text: Sofia Arnbom/Mats Lilja
Foto: Bildbyrån