Ett nytt Kampsportens Hus växer fram i Kristinehamn

I en gammal Konsum-butik i värmländska Kristinehamn pågår just nu en totalrenovering. Väggar rivs och nya rum blir till i det som ska bli stadens nya Kampsportens Hus. Och det är ideella krafter som gör det möjligt.

15 oktober 2021  |  Mats Lilja

Kyokushin Karate-do Kristinehamn är en förening med anor. Man grundades i början av 1980-talet och har idag närmare 100 medlemmar i varierande åldrar som tränar karatestilen Kyokushinkai. Dessutom har man på senare år breddat sitt träningskoncept genom något de kallar ”Puls”, vilket är en sorts fys- och konditionsträning med inspiration och inslag av kampsport.

− Totalt har vi har omkring 1 200 besökare i veckan som tränar här hos oss, berättar föreningens ordförande Kent-Ove Skane för budokampsport.se.

Han har tidigare varit både styrelseledamot och ordförande för den värmländska föreningen i flera omgångar – bland mycket annat.

− Jag började träna Kyokushin Karate i föreningen 1983, ett halvår efter att föreningen bildades av bland andra Göran Larsson och Felix Gabrijelcic. Jag har varit medlem, tränat och instruerat i föreningen sedan dess. Jag tog min Shodan (svart bälte första dan) 1992 tillsammans med Håkan Lill och vi graderade samtidigt till Nidan 1995 och efter ett långt graderingsuppehåll tog vi Sandan båda två 2017.

Han är nu en av de som leder arbetet med det nya Kampsportens Hus i Kristinehamn – efterträdaren till den klassiska, tidigare lokalen med samma namn.

− Fastighetsägaren Tågab expanderar sedan en tid tillbaka och behöver framför allt mera personalutrymmen, vilket gjorde att vårt hyreskontrakt blev uppsagt för cirka 2 år sedan. Vi har dock haft en god dialog med Tågab genom hela den här resan och de har varit tillmötesgående vad gäller tidsplanen för att lämna huset. Trots mycket arbete med ett nytt hus är det också en fördel för oss att byta då det nya huset är ett enplanshus, vilket underlättar tillgänglighetsanpassningar samt att det ligger bra till med parkeringar och cykelvägar dit, berättar Kent-Ove Skane.

Konsum-butiken, som den såg ut tidigare. 

2019 fick föreningen beskedet om att de måste hitta en ny hemvist. Efter hundratals timmar av planering och förberedelser så föll till slut valet på en ny lokal – där det under många år låg en Konsum-butik. Och den dåvarande hyresgästen, en städfirma, var villiga att maka på sig för att göra plats för kampsportsföreningen. Via kommunen hyr nu föreningen lokalen av städfirman på ett 12-årsavtal, även om ambitionen är att en dag kunna ta över ägarskapet.

Helrenoveringen av lokalen är nu i full gång. Budgeten för ombyggnaden är satt till, i de här sammanhangen rätt så blygsamma, 1 miljon kronor.

−  Vi hoppas att dessa pengar framför allt ska räcka till att anpassa lokalen och få den godkänd för den verksamhet vi tänker bedriva. Vi behöver bygga cirka 600 kvadratmeter isolerade väggar, handikapptoalett, två omklädningsrum och ett gemenskapsutrymme.  Vi byter dessutom ut all el för att få den säker med jordfelsbrytare etcetera och vi måste dessutom tillgodose alla krav som ställs i brandskyddsbeskrivningen.

Invändigt fanns det fortfarande inredning kvar sen Konsum-tiden.

En förutsättning för att få projektet i mål är medlemmarnas egna insatser. Det är bara till de mest kritiska delarna som man anlitar professionella hantverkare.

−  Vi snålar så hårt vi kan med hantverkstimmar och försöker att utföra det mesta ideellt. Vi tror att hela anpassningen kommer att kräva mellan 2 000 och 3 000 arbetstimmar, och vi har budgeterat med maximalt 350 timmar hantverkstid. Vi hoppas att det kommer räcka till att få igång omklädningsrum med duschar om vi inte stöter på några oväntade kostnader.

Hur man då skrapat ihop pengarna som krävs för det här stora projektet?

− Vi har de sista åren haft bra ekonomi i klubben tack vara sunt agerande och att vår Puls-verksamhet varit så välbesökt.  Vi visste om att vi hade ett kommande takbyte på den dåvarande lokalen eller en flytt framför oss så vi hann spara en del. Tyvärr så kom pandemin, vilket så klart påverkade även oss. Men vi lyckades trots detta ha ett sparkapital i föreningen och i kombination med ett bidrag av RF på 390 000 kr samt tillskott från några privata sponsorer så kunde vi säkra närmare en miljon. Vi har dessutom fått hjälp av konsultföretaget IRM, som sponsrade oss med bygglov och brandskyddsbeskrivning. Det ideella arbetet som utförs av klubbens medlemmar är så klart också en stor del av finansieringen.

Några av de ideella krafterna under en välförtjänt fikapaus.

Just nu bedrivs arbetet framför allt under två officiella arbetsdagar i veckan.

− Då är vi är mellan 10 och 20 stycken som jobbar, berättar Kent-Ove. Men utöver det så är det 5−10 personer som spenderar alldeles för mycket tid för att genomföra det här projektet, lägger han till med ett leende.

Förutom Kyokushin Karate-do Kristinehamn så kommer även två andra av SB&K:s medlemsföreningar att ta plats i det nya Kampsportens Hus.

− I dagsläget så hyr både Kristinehamns Ju-jutsu Kai och BJJ-föreningen Hilti Kristinehamn träningstider hos oss då de inte har ekonomisk möjlighet att ha egen lokal. Att hyra kommunala halltider är också svårt då utövandet kräver mattor. Båda föreningarna kommer att följa med och utöva sin verksamhet i den nya lokalen.

Renoveringen är ett stort projekt men arbetet går stadigt framåt.

När allting kan vara färdigt kan man inte riktigt svara på idag. Och någon invigning har man heller inte vågat planera för.

− Vi har lite tankar och visioner, men just nu är det största fokuset på hur vi ska klara av att hålla energin uppe och genomföra projektet. Prioriteringen ligger först och främst på att färdigställa träningsytorna och hålla verksamheten igång.

Entusiasmen och framåtandan är hursomhelst orubbad i kristinehamnsföreningen. Vilket syns i exempelvis det här videoklippet.

− Vi är otroligt tacksamma för allt stöd vi fått från tjänstemän och politiker inom kommunen. Och från många lokala företagare och RF-SISU Värmland. Vi är också väldigt tacksamma över våra medlemmar som verkligen förstår vad en ideell verksamhet innebär, avslutar Kent-Ove Skane.

Text: Mats Lilja
Foto: Kyokushin Karate-do Kristinehamn

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57