Julhälsning från ordföranden

Fredrik Gundmark med några tankar kring ännu ett år som präglats av pandemin.
(Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån)

22 december 2021  |  Mats Lilja

Så lider ytterligare ett år mot sitt slut.

Precis som 2020 har detta året präglats till mångt och mycket av covid. I och med att vaccineringar genomförts har lättnader i restriktionerna medföljt men tyvärr ser vi nu ett ökat antal smittade, med restriktioner som följd i samhället.

Förhoppningsvis har vi blivit visa av erfarenheterna och kommer hantera denna omgång på ett bättre sätt.

Vi har under året fått se våra landslag i SB&K komma tillbaka i verksamhet med bra resultat, vilket varit kul. Alla föreningar har också haft möjlighet att starta höstterminen utan begränsningar och vi hoppas att medlemmar hittar tillbaka till våra verksamheter. Svenska Budo & Kampsportsförbundet har kunnat fördela ett statligt återstartstöd till underförbund och föreningar vilket vi hoppas ska kunna hjälpa till att kickstarta verksamheten igen.

Förbundet har lagt den centrala delen av återstartstödet på att erbjuda gratis utbildningar till föreningarnas tränare så länge pengarna räcker. Styrelsen har också påbörjat ett arbete med en ny vision för förbundet, vilket är något vi skulle vilja engagera våra underförbund i. Parallellt med detta löper arbete med demokratiprojekt med mera vidare. Det känns som att även vi har fått en återstart i arbetet efter, ska erkännas, en tung period med nästan bara fokus på pandemin.

Kampsport har så många bra kvaliteter och har så mycket att ge i form av glädje, utvecklingsmöjligheter och kamratskap.

Vi ser positivt på framtiden och vill jobba hårt tillsammans med er för att sprida denna glädje till fler människor. Kampsportens ställning är stark och ert oförtröttliga arbete ute i föreningarna gör att vi fortsätter att växa och utvecklas. Och även om det har varit ett par tuffa år ser framtiden ljus ut för svensk kampsport.

Julen är en tid att fira ljuset och kamratskapet och glädjen. I detta firande får vi inte tappa bort alla för vilka julen är en tuff tid. Ni gör en fantastisk insats för samhället i stort men även för många på ett individuellt plan.

Jag skulle vilja uppmana er alla att skänka en tanke till alla de som har det svårt och fundera på vad just du kan göra för att stötta en medmänniska. Det är i dessa handlingar kampsportens riktiga själ visar sig.

Låt oss visa alla vilken fantastisk positiv kraft svensk kampsport är.

God jul och gott nytt år!


Fredrik Gundmark
Ordförande
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57