Nyheter

30 aktiva uttagna till Elit & Utveckling

E&U. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om vilka idrottare som ingår i den nya elitidrottssatsningen. En ny strategi har tagits fram för 2022–2023.
(Foto: Magnus Ledin)

Nu står det klart vilka utövare inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter som tagits ut till förbundets nya elitidrottsprogram Elit & Utveckling. Projektet handlar om att utveckla både de aktiva och deras hemmatränare. 

Underförbunden har kunnat nominera namn till elitgruppen och utvecklingsgruppen inom programmet. Urvalsarbetet har letts av Helena Plüss (f.d. Hugosson), projektledare för förbundets elitidrottsprogram. SB&K:s förbundsstyrelse har sedan fattat det slutgiltiga beslutet kring vilka som valts ut.

Det nya programmet är en förlängning av det tidigare projektet Landslagsstöd X. I samråd med Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté har nu en ny strategi tagits fram för perioden 2022–2023.

– Det huvudsakliga syftet med Elit & Utveckling är att skapa en bättre förankring hos hemmatränarna, förklarar Helena Plüss.

Stödet uppgår till en halv miljon kronor per år, vilket bland annat går till att bekosta fysiska och digitala träffar för såväl aktiva som tränare. Dessutom har de aktiva i programmet tillgång till Riksidrottsförbundets stöd till elitidrottare i form av bland annat idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottsnutrition.

– Vi har ju många olika idrotter inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet, säger Helena Plüss. Man har olika tekniker och olika former. Men när det gäller fysiologi, mental anspänning, formtoppning med mera så är de delarna likvärdiga. Det kan vi mötas i och ha gemensamt.

Nu är 16 aktiva uttagna till elitgruppen, nio damer och sju herrar.

– Det är seniora landslagsmedlemmar med internationell framgång på någon nivå. De innehåller toppskiktet inom sin idrott.

Och 14 aktiva, jämnt fördelade mellan manliga och kvinnliga utövare, är uttagna till utvecklingsgruppen.

– Här har det varit mer spridda skurar när det gäller internationella framgångar, vissa idrotter har inte kunnat tävla alls under pandemin. Men det handlar om aktiva som verkligen visat framfötterna inom sin idrott på till exempel riksläger, SM eller internationellt.

Vissa idrotter har flera aktiva som har tagits ut till det nya elitidrottsprogrammet, där fullkontaktskarate (sju namn) och taido (fem namn) sticker ut. Andra idrotter har inga deltagare.

– Vissa underförbund har trots sin storlek sökt för ett fåtal personer eller inte sökt alls, förklarar Helena Plüss fördelningen mellan idrotterna.

Besked om uttagningarna gick ut till idrottare och tränare under gårdagen. Namnen på de uttagna kommer att publiceras i en separat artikel senare idag.

Text: Mats Lilja