Nyheter

Ansökan om LOK-stöd för hösten 2021

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Det är nu dags att söka stödet för perioden hösten 2021, dvs juli–december förra året. Så här ser LOK-stödet för år 2021 ut:

  • Ledarstöd 21 kr
  • Extra ledarstöd 5 kr
  • Deltagarstöd 7 kr

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto.

Den här LOK-stödsperioden är den sista som beräknas enligt de gamla reglerna. Från och med årsskiftet finns, som vi tidigare har berättat, en ny beräkningsmodell.

Sista ansökningsdag är den 25 februari 2022. RF tar emot ansökningar även efter detta datum, men avdrag kommer att göras från beviljat bidrag. 

Mer information från Riksidrottsförbundet
» LOK-stöd (allmän info samt kontaktuppgifter)
» LOK-stödet förändras 1 januari 2022
» Digital närvaroregistrering
» LOK på lätt svenska

Text: Mats Lilja
Foto: Riksidrottsförbundet