Återstartsstöd Parasport

BIDRAG. Föreningar kan nu söka Återstartsstöd Parasport. Stödet ska användas för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
(FOTO: Niclas Sjöberg)

23 maj 2022  |  Magnus Ledin

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 beviljats extra anslag för att bland annat mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19. Syftet generellt är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

För att kunna få ett Återstartsstöd Parasport måste föreningen uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto
 • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida
 • Ha föreningen registrerad på Svenska Parasportförbundets rekryteringssida ParaMe.se. 

Ansökan Återstartsstöd Parasport

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Återstartsstöd Parasport ska ni välja Återstartsstöd Parasport 2022.
Vi hanterar ansökningarna löpande. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när stödet beviljas.

En förening kan beviljas återstartsstöd på max 50 000 kronor. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Återstartsstöd Parasport ska förbrukas och återrapporteras innan 31/12 2022.

Insatser man kan söka för

Återstartsstöd Para kan användas inom följande områden.

 • Rekrytera aktiva
  Om ni som förening har tappat aktiva med funktionsnedsättning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rekryteringskampanj.

 • Motivera tränare och ledare
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser gentemot era tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta. Det kan handla om insatser som att ge någon person uppdraget att utveckla och coacha tränare i föreningen eller anordna regelbundna tränar- och ledarträffar.

 • Motivera aktiva
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser för att motivera era aktiva med funktionsnedsättning så att de fortsätter kan ni söka ekonomiskt stöd för det. Det kan handla om att arrangera läger eller tävlingar för era egna medlemmar.

 • Andra idéer i syfte att återstarta föreningens verksamhet för funktionsnedsatta
  Om ni som förening har andra akuta behov än ovan nämnda, maila Magnus Ledin så gör vi en bedömning från fall till fall.

Mer information kring Återstartsstöd Parasport.

Behöver er förening inspiration för hur ni kan paraanpassa er verksamhet har Parakommittén tagit fram tolv övningsfilmer som publicerades förra veckan och som återfinns på Parasports undersida


Magnus Ledin
Verksamhetsledare
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52