Återstartsstöd Parasport

Ansökan

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Återstartsstöd Parasport ska ni välja Återstartsstöd Parasport 2023.

Vi hanterar ansökningarna löpande. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när stödet beviljas.

En förening kan beviljas återstartsstöd Parasport 2023 på max 100 000 kronor. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

För att kunna få ett Återstartsstöd Parasport 2023 måste föreningen:

 • Vara medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto.
 • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida.
 • Ha föreningen registrerad på Svenska Parasportförbundets rekryteringssida se. Registrera föreningen här om ni inte redan har gjort det.

Återstartsstöd Parasport 2023 ska förbrukas och återrapporteras innan 31/12 2023.

Insatser

Medlen kan användas inom följande områden:

 • Rekrytera aktiva
  Om ni som förening har tappat aktiva med funktionsnedsättning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rekryteringskampanj.
 • Motivera tränare och ledare
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser gentemot era tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta. Det kan handla om insatser som att ge någon person uppdraget att utveckla och coacha tränare i föreningen eller anordna regelbundna tränar- och ledarträffar.
 • Motivera aktiva
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser för att motivera era aktiva med funktionsnedsättning så att de fortsätter kan ni söka ekonomiskt stöd för det. Det kan handla om att arrangera läger eller tävlingar för era egna medlemmar.
 • Andra idéer i syfte att återstarta föreningens verksamhet för medlemmar med funktionsnedsättning
  Om ni som förening har andra akuta behov än ovan nämnda, ta kontakt med Magnus Ledin (ledin@budo.se) så gör vi en bedömning från fall till fall.

 

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kring Återstartsstöd Parasport kan ni kontakta SB&K:s verksamhetsledare:

Magnus Ledin
08-705 15 73
ledin@budo.se

51
43
52