Beviljat återstartsstöd 3

BIDRAG. Ytterligare återstartstöd har nu blivit beviljat till SB&K, underförbund och distrikt.
(Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån)

6 juli 2022  |  Annie Bondefelt

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. 

Beviljat Återstartsstöd 3

Stödet till SB&K centralt har efter beslut från förbundsstyrelsen öronmärkts enligt följande:

• 678 000 – Avgiftsfria tränarutbildningar, med styrning för att öka mångfalden bland tränare.

• 750 000 – Bygga en föreningsportal “min sida” för varje förening och förhoppningsvis kunna koppla ihop den med IdrottOnline.

• 500 000 – Skapa digitala utbildningar i Idrottens utbildningsplattform, IUP, för underförbunden.

• 150 000 – Kartläggning kring mångfald i våra föreningar.

• 500 000 – Kampsport för fler.

• 200 000 – Marknadsföring, belysa de positiva aspekterna med kampsport.

• 100 000 – Utbilda projektledare på IF för kampsportsskolan.

Efter ansökningarna har behandlats har även stöd beviljats till distrikt och UF.

Underförbund

Muay Thai 708 000 kr
Taido  250 000 kr
Kyokushin 113 000 kr
Kickboxning 120 000 kr
Wushu 600 000 kr
BJJ 100 000 kr
Aikido 265 000 kr
Allstyle 330 000 kr


Distrikt

Distrikt Stockholm 1 100 000 kr


Föreningar

Föreningar som ännu inte sökt Återstartstöd eller inte uppnått 50 000 i beviljat bidrag från Återstartstöd 1+2 är välkomna att ansöka. Läs mer hur ni ansöker på undersidan Återstartsstöd IF.

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52