Pilo Stylin föreläser om kamplek på internationell konferens

MOTORIQ. I början på maj arrangeras den internationella konferensen i fysisk litteracitet. Med som en av föredragshållarna är SB&K:s idrottskonsulent Pilo Stylin.

25 april 2023  |  Annie Bondefelt

Fysisk litteracitet är konceptet som försöker skapa förutsättningar för barn och vuxna att vilja och kunna vara aktiva livet igenom. Mellan den 2-5 maj hålls International Physical Literacy Conference 2023 New York, där kommer experter i hälsa, utbildning, rekreation och idrott mötas och ta del av varandras erfarenheter och utmaningar.

Under konferensen kommer SB&K:s idrottskonsulent, Pilo Stylin, hålla i en praktisk och en teoretisk del där temat är ”Physical Literacy, rough & tumble play & martial arts”. Innehållet försöker lösa den problematiken som uppstår när våra barn leker mindre och riskerar att missa viktig utveckling. Stylin och SB&K kommer presentera ett ramverk och förslag på aktiviteter utifrån en modell där fysisk litteracitet, kamplek, kampsport och budo möts. Både kamplek, kampsport och budo har i forskningen visat sig ha positiva effekter för den psykosociala utvecklingen och förhoppningen är att dessa tips och råd ska kunna användas både inom idrotten, på gymnastiklektionerna och under de organiserade aktiviteterna som sker i skolmiljö efter ordinarie skoltid.

Stylin kommer också gå in på hur man som kampsportare och budoutövare måste skapa egna utmaningar utifrån sina egna och andras förutsättningarna. Kampsporten är unik på den punkten att idrottare på högsta elitnivå också samtränar eller sparras med idrottare på lägre nivå. Trots det drar den svenska kampsporten in mängder av medaljer. Frågan som tas upp är om man själv kan hitta utmaningar till sig själv oavsett vilken nivå den man tränar med är på. Kan det till och med vara fördelaktigt att kombinera träning mellan elitidrottare och andra på lägre kunskapsnivå? Fenomenet som många känner igen inom kampsport och budo kommer förhoppningsvis skapa diskussion under workshopen.

Mer info om konferensen.

 

Text: Annie Bondefelt

51
43
52