“Vi värnar om att tjejer och killar tränar gemensamt”

HÅLLBARHET. Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Fredrik Gundmark lyfter fram budo och kampsporters särdrag, att tjejer och killar, gammal som ung i många fall tränar ihop.
– Vi värnar om att tjejer och killar, äldre och yngre, ska träna ihop och det tror jag alltid att budo och kampsporter kommer att göra, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Fredrik Gundmark.
(Foto: Magnus Hartman)

7 augusti 2023  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet iscensatte under hösten 2022 en hållbarhetssatsning.

SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark förklarar varför.

– Det är förstås en del i att vi vill skapa en solid organisation över tid. Vi har gjort en hel del resor under fjolåret, som att ta fram en ny vision och värdegrund. Och vi har sjösatt ett arbete med en enkät till våra medlemmar där vi vill veta vilka typer av fokusområden de tycker är viktiga att vi som förbund ägnar tid åt.

En del från enkäten handlade om att tjejer och killar tränar ihop inom förbundets idrotter. En företeelse som funnits inom budo och kampsport i många, många generationer. Det är också något som enkätsvaren, över 90 procent, tycker är viktigt.

– Det är inte det minsta förvånande att svaren pekar åt det hållet. Jag tränar själv kyokushin och jag tycker det är lika viktigt som självklart att man tränar ihop, alla åldrar och över könen.

Gundmark berättar vidare om sin träningsresa inom budon och kampsporten.

– När jag började som sextonåring var det äldre som var med och tränade och de blev ju ganska snabbt förebilder för mig och på något vis mentorer. Jag lärde mig mycket, men jag tror även de lärde sig en del av att lära ut. Det märker jag idag då det är min tur att dela med mig av erfarenheter och kunskaper. Det budo och kampsporten gör, att vi inte delar upp träningarna, är ett sätt att egentligen följa livet i stort också.

 – Vi värnar om att tjejer och killar, äldre och yngre, ska träna ihop och det tror jag alltid att budo och kampsporter kommer att göra. Det är en naturlig del av vår idrott, som vi kanske också behöver bli bättre på att lyfta fram.

Artikeln publicerades tidigare i SB&K:s hållbarhetsrapport.

Text: Jonathan Broberg

51
43
52