Medlemsrapport

Bakgrund

Medlemsföreningar ska i enlighet med förbundets stadgar rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift senast den 31 januari. Medlemsavgiften baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifterna som underförbunden (idrotterna) och distrikten har. Förening som inte rapporterar medlemsantal samt betalar medlemsavgift riskerar att uteslutas. 

Medlemsrapportering görs årligen och är öppen från mitten av december till och med 31 januari. 

OBS! Notera att föreningen även ska uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline minst en gång om år. 

För att skicka in medlemsrapport och skapa faktura

Länk till föreningens rapporteringssida skickas via mejl till föreningens kontakt i klubbregistret. Avsändare för utskicket är “Svenska Budo & Kampsportsförbundet, info@budokampsport.se”.

På rapporteringssidan syns de idrotter som föreningen är ansluten till. Det föreningen fyller i är medlemsfördelningen per idrott och kön. Ni anger även om medlemmarna är över eller under 25 år. 

  • Klicka på länken i mejlet med information om medlemsrapportering. 
  • Fyll i medlemsfördelningen. Från IdrottOnline kan fördelningen hämtas så här.
  • Bekräfta att uppgifterna är korrekta.
  • Klicka på “Spara rapporten”.
  • När rapporten sparats skickas automatiskt en faktura på medlemsavgiften till samma mejl som rapporteringslänken. 
  • Betala medlemsavgiften, senast 31 januari ska den vara SB&K tillhanda.


Exempel på rapporteringssida för en förening som är ansluten till armsport samt taido. Tio personer utövar armsport och tio personer taido. Eftersom det är 20 olika individer fyller förening i 20 stycken försäkringar.

Steg för steg gällande rapportering till SB&K

  1. I mitten av december skickar SB&K ut medlemsrapporten för kommande år.
  2. Använd det medlemsantal som har registrerats i IdrottOnline som underlag till medlemsrapporten. Antalet medlemmar ska stämma överens på bägge ställen.
  3. Medlemsrapporten samt medlemsavgiften till SB&K ska vara inne senast den 31 januari. Då har föreningen även rösträtt på SB&K:s kommande förbundsstämma.

Support

För frågor om medlemsrapporten eller betalning av medlemsavgiften kontakta info@budo.se.

2
8
10