Rapporter

Bakgrund

Medlemsföreningar ska i enlighet med förbundets stadgar senast den 31 januari rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift till SB&K samt uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline.

Medlemsrapport

Medlemsrapporteringen ligger till grund för medlemsavgiften. Föreningens medlemsavgift baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifterna som underförbunden (idrotterna) och distrikten har. 

Medlemsrapportering görs årligen och är öppen från mitten av december till och med 31 januari. 

» Läs mer

Årsrapport

Alla föreningar ska ha ett medlemsregister i IdrottOnline vilket ska uppdateras minst en gång om året. I IdrottOnline ska en årsrapport innehållande svar på några frågor samt medlemsantal genererat från medlemsregistret skapas och skickas in.

Svarsperioden för årsrapporten inleds den 1 december varje år och avslutas den 31 januari. 

» Läs mer

47
38
39