Defendo

Defendo är en träningsidrott som påminner lite om krav maga. I dagsläget finns det sju defendoföreningar i Sverige och ungefär 80 utövare. I Europa finns defendo i tio länder i omkring 70 städer

Mer information kommer snart.

13
8
18