Idrotter

Defendo

Defendo är ett självförsvarssystem som utvecklats för det våld och de hot som förekommer idag. Träningen innehåller framförallt slag, låga sparkar, stående grappling och försvar mot de vanligaste förekommande attackerna inklusive vapenattacker.

Illustration: Ida Brogren

Defendo har utvecklats i Europa och ger utövarna lösningar mot det våld och hot som förekommer idag. Systemet bygger på människans naturliga reflexer och stressreaktioner och en hel del tid har lagts på att studera litteratur och forskning om människans reaktioner under press. Det gör Defendo enkelt och snabbt att lära jämfört med många andra kampsporter, rörelserna upplevs ofta som reflexmässiga. Träningen är fysisk och innehåller många sparringmoment.

Defendo skapades 2005 av Jyrki Saario för att effektivt möta det våld och hot som personer blir utsatta för i dagens samhälle. Systemet bygger på Jyrkis mångåriga erfarenheter av närkampsträning, av arbete inom yrken som kräver våldsanvändning och analyser av faktiska händelser där personer behövt försvara sig. Det har gjort att Defendo idag är mycket populärt bland polis, militär och ordningsmakt runt om i Europa.

Systemet präglas av ”less is more”-tanken där en utövare med få tekniker ska kunna möta många olika våldssituationer. Defendo utövas idag inte bara civilt utan även polisärt, militärt och inom sjukvården och benämns då Defendo Blue, Defendo Green och Defendo White.

Defendo växer och har utövare över världen.

Defendo ingår i underförbundet Svenska Kampidrottsförbundet.

Till Svenska Kampidrottsförbundet