Kommittéer

En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. Kommittéerna tillsätts av förbundsstyrelsen. 

 • Utbildningskommittén

  utbildning@budo.se

  Ordförande:
  Fredrik Gundmark
  Ledamöter:
  Altan Celik
  Christian Sandberg

 • Medicinska kommittén

  medicin@budo.se

  Ordförande:
  Dr. Pontus Inerup
  Ledamöter:
  Dr. Christian Engvall (antidoping-ansvarig)
  Dr. Jonas Johard
  Dr. Henrik Owman
  Dr. Matilda Lundblad

 • Disciplinnämnden

  disciplin@budo.se

  Ordförande:
  Veera Littmarck
  Ledamöter:
  Peter Dahlqvist
  Daniel Svensson

 • Parakommittén

  para@budo.se

  Ordförande:
  Mike Wall
  Ledamöter:
  Pontus Johansson
  Silja Hermansson
  Urban Aldenklint

1
1
2