Kommittéer och nämnder

En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som har sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. Kommittéerna tillsätts av förbundsstyrelsen. 

 • Utbildningskommittén

  utbildning@budo.se

  Ordförande
  Fredrik Gundmark
  Ledamöter
  Altan Celik
  Christian Sandberg

 • Medicinska kommittén

  medicin@budo.se

  Ordförande
  Dr. Christian Engvall
  Ledamöter
  Dr Pontus Inerup, vice ordförande
  Dr. Jonas Johard, ledamot
  Dr. Sofia Göthe, ledamot
  Dr. Lisa Villabona, ledamot

 • Parakommittén

  para@budo.se

  Ordförande
  Mike Wall
  Ledamöter
  Pontus Johansson
  Silja Hermansson
  Urban Aldenklint

 • Disciplinnämnden

  disciplin@budo.se

  Ordförande
  Peter Dahlqvist
  Ledamöter
  Sara Axelsson
  Daniel Svensson

0
0
0