Ulf Evenås firade 50 år på aikidomattan

En av svensk aikidos verkliga nestorer Ulf Evenås har varit aktiv på aikidomattan i 50 år. Han har varit med och sett utvecklingen mer eller mindre från start där träningen en gång hölls i en lägenhet med ett rivningskontrakt, till att idag ha en modern träningslokal utformad för aikido. Budokampsport.se fick ett längre samtal med öppenhjärtiga Evenås.
– Jag tror att aikidon står inför en brytningspunkt, där vi äldre lämnar över till den yngre generationen, men fortfarande bistår med våra insikter, förstås.

13 juli 2018  |  Jonathan Broberg

50 år som träningsaktiv. Det är en respektingivande tid och djup kunskap som Ulf Evenås besitter i sitt aikidoutövande.

Han räknas som en av vårt förbunds allra största inom budokretsar och det är lätt att förstå varför om man får chans att bevittna hans smidiga tekniker och hans djupa, insiktsfulla, beskrivningar.

Men hans många år på mattan, innebörden av firandet så att säga, betyder inget speciellt för honom.
– Nej, det kan jag inte säga att det gör. Aikido är mitt sätt att leva, det är en väsentlig del av mitt liv, så egentligen betyder de här 50 åren inte mer än just så, att jag har hållit på med det jag fortfarande tycker är roligast i så många år.
– Jag har haft förmånen att via aikidon skaffa kontakter, och har också rest, över hela världen. Vi hade exempelvis nyligen ett läger på klubben. Då kom det folk från fem världsdelar och tränade.

“Blir inte fullärd”
Aikido var tidigt igång som en av idrotterna i SB&K. Nyligen firade idrotten 55 år i Sverige. Ulf var således med redan i begynnelsens fas.
– Då, när jag började träna, var Stockholm navet. I Göteborg fanns det knappt alls. Jag började träna för Kalle Hansson och vi höll till i en gammal rivningsfastighet. Det var oerhört primitivt, utan dusch, utan varmvatten och med toalett på gården, men vi kunde åtminstone träna. Efter ett tag kunde vi träna hos en judoförening och sedermera skaffade vi egen lokal, som idag har bastu, är utformad för aikido och är modern.
– Det är en resa det också, på sitt sätt.

Att Ulf ändå hållit igång under alla dessa år är ändå säreget och djupt respektingivande. Han själv förklarar det, att han kunnat hålla på så länge, att han har fått vara frisk och har haft det så roligt.
– Det handlar om välbefinnande. Jag har varit i rörelse hela tiden. Förvisso höll jag igång mer förr än nu, på 80-talet hade jag mellan 500-600 träningspass om året. Dessutom har jag träffat många stimulerande kamrater, några har jag tränat med sedan 70-talet, och det blir förstå en viktig komponent i att man tycker det är kul att hålla på.
– Sedan är aikido så djup, så man lär sig något nytt hela tiden – och blir inte fullärd. Det är också stimulerande, tycker jag.

Den närmaste tiden framgent för Ulf blir att göra, som han kallar det, ”ingenting särskilt”.
– Det är så att jag ska göra det som jag vanligtvis gör. Jag tränar på. Jag är fullt frisk, vilket jag är tacksam för så klart. Vi hade som sagt ett läger på klubben som pågick i två veckor, jag höll 22 pass under den först veckan, sedan höll den yngre generationen i passen.

“Aikido på väg mot en brytningspunkt”
Och just det, generationsskiften, tror Ulf blir en stor del i själva aikidons närmaste framtid. Något han ser positivt på.
– Jag tror att vi äldre håller på och lämnar över till nästa generation. Det är inte något som sker över en måndag, utan det pågår i många år. Vi äldre kommer ändå vara kvar och träna och bistå med våra kunskaper, men jag känner att aikido är på väg mot en brytningspunkt där de lite yngre håller på att ta över.
– Aikido var stort på 80-90-talet, då var det lite nytt och något som folk sökte spänning i. Idag ser jag att många barn letar sig till vår idrott, och vi äldre kämpar på. Det vi saknar lite är fler unga vuxna utövare. Där har vi ett stort arbete att göra. Och det blir viktigt så inte glappet mellan barn och äldre blir för stort. Då finns det en risk att barnen kanske inte fortsätter, tror jag.

Men Evenås ser framtiden som ljus för svensk aikido.
– Ja, det gör jag. Det finns många engagerade, många eldsjälar, som lever för den här idrotten. Och så länge det finns så kommer idrotten fortsätta att utvecklas positivt, även om intresset i stort utifrån kanske kommer gå i vågor.

Foto: Hamid Ershad Sarabi

Text: Jonathan Broberg
Foto: Hamid Ershad Sarabi

3 kommentarer

  1. Et stort tillykke til Ulf Shihan i anledning af hans 50 års jubilæum i Aikido. Vi i Dansk Aikido Forbund vil gerne takke Ulf Shihan for al den hjælp og støtte han har givet til Aikido’en i Danmark igennem alle årene. Vi er ham evig taknemlig. På vegne af Dansk Aikido Forbund vil jeg gerne takke Ulf Shihan for alt det han har gjort for os, og ønske ham alt det bedste i fremtiden.

    Ethan Weisgard,
    Formand, Dansk Aikido Forbund

  2. Et stort tillykke til Ulf Shihan i anledning af hans 50 års jubilæum i Aikido. Vi i Dansk Aikido Forbund vil gerne takke Ulf Shihan for al den hjælp og støtte han har givet til Aikido’en i Danmark igennem alle årene. Vi er ham evig taknemlig. På vegne af Dansk Aikido Forbund vil jeg gerne takke Ulf Shihan for alt det han har gjort for os, og ønske ham alt det bedste i fremtiden.

    Ethan Weisgard,
    Formand, Dansk Aikido Forbund

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4