SB&K Logotype

Uppdaterade riktlinjer för träning, tävling och utbildning från 15 juli

SB&K | Regeringen går vidare med återöppnandet av samhället vilket bland annat innebär att regler för hur många personer som får visats på ytor av olika storlek inom- eller utomhus dras tillbaka. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats.

15 juli 2021  |  Sofia Arnbom

Två veckor har passerat sedan steg 2 av öppningsplanen aktualiserades. I måndags genomfördes en pressträff med företrädare från regeringen och Folkhälsomyndigheten där det bekräftades att regeringen tagit beslut om ytterligare lättnader i enlighet med steg 3 av planen. Dessa träder i kraft den 15 juli.

– Vi fortsätter att lyfta restriktionerna enligt regeringens plan och uppmanar folk att fortsätta följa regler och rekommendationer, men också ta möjligheten att ta vaccinet när det erbjuds, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

Exempel på lättnader är att regleringen av antalet kvadratmeter per person för till exempel gym, idrottsanläggningar och badhus tas bort men Folkhälsomyndigheten skriver också på sin hemsida:

Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. 

Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar fortsatt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset.

» Riktlinjerna för träning finns här.

» Riktlinjerna för tävling finns här.

» Riktlinjerna för utbildning finns här.

Riktlinjerna är även publicerade längst upp i vår samlingsartikel Coronaviruset − Nuläge och samlad information.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
» Nationella allmänna råd och rekommendationer…

» Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida:
» Coronaviruset och idrottsrörelsen


Svenska Budo & Kampsportsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52