En inspirerande konferens i fysisk litteracitet

MOTORIQ. Den internationella konferensen i fysisk litteracitet har pågick under föregående vecka i New York, USA. Konferensen hade till syfte att samla olika aktörer som driver konceptet inom olika områden.
– Fysisk litteracitet är något förbundet har jobbat med i flera år och det är viktigt att vi håller oss uppdaterade med den senaste forskningen och också får möjligheten att dela våra erfarenheter med andra, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark till budokampsport.se

10 maj 2023  |  Annie Carriage

Under ett och samma tak i den amerikanska staden samlades forskare, idrottslärare, de som arbetar inom kommuner, privata aktörer samt de inom idrotten. Det var fjärde gången SB&K deltog på den internationella konferensen och denna gång representerades SB&K av sin ordförande Fredrik Gundmark, idrottskonsulent Pilo Stylin, verksamhetsledare Magnus Ledin, idrottskonsulent Gabriella Ringblom och kommunikatör Annie Bondefelt.

Under åren som gått har SB&K tagit en mer framträdande roll inom nätverket och är numer en uppskattad deltagare vars närvaro uppmärksammas. Även flera andra svenska organisationer fanns på plats utöver förbundet, Stiftelsen Change the Game höll föredrag och RF SISU Västerbotten och SWE3 (amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey) fanns med på deltagarlistan.

Konferensen lockade 332 anmälda från hela världen och målet var att dela nya kunskaper som kommit fram genom senaste årens forskning kring fysisk litteracitet samt hur detta kan tillämpas i praktiken. Olika länder har hunnit olika långt när det kommer till att implementera fysisk litteracitet i olika verksamheter liksom i arbetet med att formulera en exakt definition av begreppet. Två av de länder som just nu arbetar för högtryck är Irland som tillsammans med Nordirland just avslutat ett forskningsprojekt. Sen innan arbetar även länder som Kanada, USA, Kina och Australien redan aktivt med konceptet och England är på sluttampen med deras definitionsprojekt.

SB&K:s del i konferensen

Trots ett högt tryck av ansökningar för att få hålla föredrag under konferensen lyckades SB&K och idrottskonsulent Pilo Stylin ta en av platserna och genomförde två föreläsningar. Ett teoretiskt föredrag och en workshop där teoretisk information kompletterades med praktiska exempel. Stylins föreläsning lyfte upp kampleken och likheterna mellan kamplek och kampsport och budo och hur lekens positiva effekter även återfinns inom kampsporten. Några exempel på det är hur vi inom budo och kampsport ofta tränar i grupper med blandade åldrar, kön och kunskapsnivåer. Precis som det kan vara i lekens värld. Detta gör i sin tur att budo- och kampsportare själva får anpassa sin träning för att hitta utmaningar och utvecklas. Vi övas att bli kreativa för att skapa utveckling.

– Det finns arbetssätt som vi omedvetet använder inom kamp- och budoidrott som har så pass positiva effekter att andra aktiviteter borde använda dessa också, säger Pilo Stylin till budokampsport.se

Återkopplingen på föreläsningen och workshopen har varit mycket positiv och många av deltagarna upplevde den som inspirerande och något som väckte deras nyfikenhet.

– Det finns ett intresse för arbetet som vi gör. Många som pratat med oss efter workshopen hann inte själva närvara utan har fått information återberättat för sig och har sökt upp oss för att få höra mer. Vissa element som finns inom budo- och kampsporten ger så pass positiv effekt för barn och ungdomars önskan om att vilja vara fysiskt aktiva hela livet att det skapar ett intresse. Både inom kampsportleden världen över och från andra organisationer.

Ordförandens kommentar

– Fysisk litteracitet är något förbundet har jobbat med i flera år och det är viktigt att vi håller oss uppdaterade med den senaste forskningen och också får möjligheten att dela våra erfarenheter med andra. Ett av många inspirerande föredrag denna konferens var ”Inner development goals” (IDG). IDG är snabbväxande och har en mycket intressant modell som vi kommer titta vidare på, den går linje med det arbete vi har börjat med kring hållbarhet och också vår nya värdegrund, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.

Det var en givande konferens på många sätt och trots olika ingångar till konferensen hade alla där samma övertygelse, att fysisk litteracitet kan påverka barn och ungdomars känslor positivt när det gäller att de ska vilja vara fysiskt aktiva hela livet.

Mer om SB&K:s projekt i fysisk litteracitet –  MotoriQ.
Mer om kamplek.

Text: Annie Bondefelt

0
0
0