Verksamhetsberättelser (1980-talet)

Här finns de samlade verksamhetsberättelserna för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, inklusive årsredovisningar och underförbundens verksamhetsberättelser. De är publicerade i pdf-format. Sedan 2010 innehåller de också ett antal artiklar och reportage från hemsidan under verksamhetsåret.

1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet

Verksamhetsberättelse 1979/80

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1980/81

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1981/82

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1982/83

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1983/84

» Ladda ner

 


 

Verksamhetsberättelse 1984/85

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1985/86

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1986/87

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1987/88

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1988/89

» Ladda ner

 


 

51
43
52