Verksamhetsberättelser (2010-talet)

Här finns de samlade verksamhetsberättelserna för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, inklusive årsredovisningar och underförbundens verksamhetsberättelser. De är publicerade i pdf-format. Sedan 2010 innehåller de också ett antal artiklar och reportage från hemsidan under verksamhetsåret.

1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet

Verksamhetsberättelse 2010

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2011

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2012

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2013

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2014

» Ladda ner

 


 

Verksamhetsberättelse 2015

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2016

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2017

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2018

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2019

» Ladda ner

 


 

47
38
39