Verksamhetsberättelser (2020-talet)

Här finns de samlade verksamhetsberättelserna för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, inklusive årsredovisningar och underförbundens verksamhetsberättelser. De är publicerade i pdf-format. Sedan 2010 innehåller de också ett antal artiklar och reportage från hemsidan under verksamhetsåret.

1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet

Verksamhetsberättelse 2020

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 2021

» Ladda ner

 


  Verksamhetsberättelse 2022 

 » Ladda ner

0
0
0