Verksamhetsberättelser (1990-talet)

Här finns de samlade verksamhetsberättelserna för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, inklusive årsredovisningar och underförbundens verksamhetsberättelser. De är publicerade i pdf-format. Sedan 2010 innehåller de också ett antal artiklar och reportage från hemsidan under verksamhetsåret.

1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | 2020-talet

Verksamhetsberättelse 1989/90

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1990/91

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1991/92

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1992/93

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1993/94

» Ladda ner

 


 

Verksamhetsberättelse 1994/95

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1995/96

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1996/97

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1997/98

» Ladda ner

 


Verksamhetsberättelse 1998/99

» Ladda ner

 


 

51
43
52